Ekta Shopno


ekta shopno

Ekta Shopno

৳ 30.00

Artist : Shishir

1. Ekta Shopno-    Shishir & Nirjhor
2. Ki Emon Jadu-    Shishir & Sithi
3. Moner Bone-    Shishir & Keya
4. Hridoy Jure Tumi-    Shishir & Mohona
5. Haowa-    Shishir
6. Ek Borosai-    Shishir
7. E pithh O Pithh-     Shishir
8. Godhuli-    Shishir
9. Sona Pakhi-    Shishir
10. Hridoy Jure Tumi-    Shishir
Product Specs:

 Recent Releases

CD Choice