Jayna Vola


jayna vola

Jayna Vola

৳ 30.00

Artist :

1. Amra Torun-    Nasif Oni, Shadhin, Sohan & Panna
2. Ektu Ektu Dekha-    Sohan
3. Eshona-    Shadhin
4. Jayna Vola-    Nasif Oni
5. Kichhu Bolte Chai-    Pabel & Dina
6. Korechho Jadu-    Eleyas Hossain & Kheya
7. Ojanar Jatra-    Nasif Oni
8. Priyotoma-    Pabel & Sithi Saha
9. Prothom Jedin-    H M Rana
10. Shudhu Ekti Bar-    Nasif Oni & Muna
Product Specs:

 Recent Releases

CD Choice