Obak Prem


5

Obak Prem

৳ 30.00

Artist :

1. Obak Prem-    Imran & Nancy
2. Chhuye Dekho-    Anik & Saba
3. Tomay Vebe-    Shoshi & Eleyas
4. Jare Ja Pakhi-    Sagor & Farabi
5. Jabi Kivabe-    Kheya & Fidel
6. Chondromukhi-    Anik & Farabi
7. Hridkomole-    Balark
8. Priyotoma-    Eleyas
9. Mawla 2-    Anisa
10. Valo Achhi-    Eleyas
11. Jaanemon-    Mukul Jamil
12. Meghmaloy-    Subarna Rahman
Product Specs:

 Recent Releases

CD Choice